Cyber Law Department Hosts British Experts for Workshops and Meetings at Tashkent State University of Law

Toshkent davlat yuridik universiteti Kiber huquq kafedrasi Britaniyalik mutaxassislar ishtirokida seminarlar va uchrashuvlar o’tkazdi

Toshkent davlat yuridik universiteti (TDYU) Kiber huquq kafedrasi yaqinda taniqli britaniyalik huquqshunos Mark Kerroll va Buyuk Britaniyaning Toshkentdagi elchixonasi Terrorizmga qarshi kurash bo’limi xodimi Metyu Uilmorni qabul qildi. 20-may kuni bo’lib o’tgan tashrif universitetda xalqaro hamkorlikni kengaytirish va yuridik ta’lim sifatini oshirishga qaratilgan edi.

Kiber huquq kafedrasi mudiri professor Said G’ulomov mehmonlarni kutib olib, kafedra a’zolarini tanishtirdi. U kafedra faoliyati haqida ma’lumot berdi va britaniyalik mutaxassislar bilan kiberhavfsizlik bo’yicha ma’lumot almashdi. Professor G’ulomov, shuningdek, kafedra o’quv dasturi va o’qitish metodikasini namoyish etdi.

So’ngra, mehmonlar universitet kengashlar zalida bo’lib o’tgan yig’ilishda ishtirok etishdi, u yerda Mark Kerroll kiberterrorizmni qonuniy jihatdan ta’qib qilish haqida ma’ruza qildi va Metyu Uilmor Chevening stipendiyasi dasturi haqida gapirdi. Ma’ruzalardan so’ng talabalar mutaxassislar bilan savol-javob sessiyasida ishtirok etish imkoniyatiga ega bo’ldilar.

Tashrif britaniyalik mutaxassislar va universitet rektori o’rtasida TDYU va Britaniya o’quv yurtlari o’rtasidagi hamkorlik imkoniyatlarini muhokama qilish uchun uchrashuvlar bilan yakunlandi.

Kiber huquq kafedrasining britaniyalik mutaxassislarni taklif qilish tashabbusi uning xalqaro hamkorlik aloqalarini kengaytirish va talabalari uchun, ayniqsa kiberhavfsizlik va terrorizmga qarshi kurash sohasida yuridik ta’lim sifatini oshirishga intilishini ko’rsatadi.


Cyber Law Department Hosts British Experts for Workshops and Meetings at Tashkent State University of Law

The Cyber Law Department at the Tashkent State University of Law (TSUL) recently hosted renowned British legal expert Mark Carroll and Matthew Willmore, a representative from the Counter-Terrorism Department of the British Embassy in Tashkent. The visit, which took place on May 20th, aimed to expand international cooperation and improve the quality of legal education at the university.

Professor Said Gulyamov, Head of the Cyber Law Department, welcomed the guests and introduced the faculty members. He provided an overview of the department’s activities and exchanged information on cybersecurity with the British experts. Professor Gulyamov also showcased the department’s curriculum and teaching methodology.

The guests then attended a meeting in the university’s conference room, where Mark Carroll delivered a lecture on the prosecution of cyberterrorism, and Matthew Willmore spoke about the Chevening Scholarship program. Students had the opportunity to engage in a Q&A session with the experts following the lectures.

The visit concluded with a meeting between the British experts and the rector of the university to discuss potential collaboration opportunities between TSUL and British educational institutions.

The Cyber Law Department’s initiative to host the British experts demonstrates its commitment to expanding international partnerships and enhancing the quality of legal education for its students, particularly in the field of cybersecurity and counter-terrorism.


Кафедра киберправа принимает британских экспертов для проведения семинаров и встреч в Ташкентском государственном юридическом университете

Кафедра киберправа Ташкентского государственного юридического университета (ТГЮУ) недавно приняла известного британского юриста Марка Кэрролла и Мэтью Уилмора, представителя отдела по борьбе с терроризмом посольства Великобритании в Ташкенте. Визит, состоявшийся 20 мая, был направлен на расширение международного сотрудничества и повышение качества юридического образования в университете.

Заведующий кафедрой киберправа профессор Саид Гулямов поприветствовал гостей и представил членов кафедры. Он рассказал о деятельности кафедры и обменялся информацией о кибербезопасности с британскими экспертами. Профессор Гулямов также продемонстрировал учебную программу и методику преподавания на кафедре.

Затем гости приняли участие в заседании в конференц-зале университета, где Марк Кэрролл прочитал лекцию о преследовании кибертерроризма, а Мэтью Уилмор рассказал о стипендиальной программе Чивнинг. После лекций студенты имели возможность принять участие в сессии вопросов и ответов с экспертами.

Визит завершился встречей британских экспертов с ректором университета для обсуждения возможностей сотрудничества между ТГЮУ и британскими учебными заведениями.

Инициатива кафедры киберправа по приему британских экспертов демонстрирует ее приверженность расширению международных партнерских связей и повышению качества юридического образования для своих студентов, особенно в области кибербезопасности и борьбы с терроризмом.