Invitation to Conference Presentation: The Role of International Cooperation in Improving and Developing Forensic Science

We invite you to attend Professor Said Gulyamov’s presentation “Directions for Strengthening Cooperation and Capacity Building between Uzbekistan and India in the Field of Digital Forensics” at the international scientific-practical conference “The Role of International Cooperation in Improving and Developing Forensic Science” organized by the Republican Center of Forensic Expertise on April 18-19, 2024, at the “Olmos” Convention Center.

Respublika sud ekspertizasi markazi tashkil etayotgan “Sud ekspertizasini takomillashtirish va rivojlantirishda xalqaro hamkorlikning roli” mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferentsiyada professor Said Gulyamovning “Raqamli kriminalistika sohasida O’zbekiston va Hindiston o’rtasidagi hamkorlikni mustahkamlash va salohiyatni oshirish yo’nalishlari” mavzusidagi ma’ruzasiga taklif qilamiz. Tadbir 2024-yil 18-19-aprel kunlari “Olmos” konferensiya zalida bo’lib o’tadi.