КОРПОРАТИВ ҲУҚУҚ

Abstract

Ҳуқуқий тизим ҳар бири ўзининг предметига ва ушбу предмет- нинг мазмунини ташкил этувчи муносабатларни тартибга солишнинг ўзига хос усулига эга бўлган бир қанча ҳуқуқ соҳаларидан ташкил то- пади. Ҳуқуқ соҳаси ўз навбатида биргаликда умумий ва махсус қисм- ни ташкил этадиган меъёрлар, институтлар, субинститутлар ва кичик тармоқларга бўлинади. Ҳуқуқ соҳаси ва унинг тузилиши ҳам бир вақтда шаклланмайди: давлат ва жамият ривожланишининг босқичи- дан келиб чиққан ҳолда уларнинг моҳияти ва қўлланилишида турли ўзгаришлар содир бўлади, янги ҳуқуқ соҳалари ва соҳа ости ҳуқуқла- ри пайдо бўлади, уларнинг айримлари эса ўз мавқеини йўқотади. Лекин, янги соҳалар, ҳуқуқ ости тармоқлари ва ҳуқуқий инсти- тутларнинг шаклланиши субъектив қарашлардан эмас, балки объек- тив шарт-шароитлардан, яъни жамият ривожланишининг у ёки бу ривожланиш босқичидаги ижтимоий-иқтисодий муносабатлардан келиб чиққан ҳолда шаклланади.

Keyword

References

АКЦИЯДОР АХБОРОТНОМАСИ. Корпоратив ҳуқуқ муаммоларини ўрганиш Институти http://www.vestnikao.ru КОРПОРАТИВ ҲУҚУҚ МАСАЛАЛАРИ http://sibucom.ru КОРПОРАТИВ ҲУҚУҚНИ ҚЎЛЛАШ МАСАЛАЛАРИ. http://www.biznes-advokat.ru “ЧЕЛТЕР”. КОМПАНИЯСИ ГУРУҲИ. Корпоратив ҳуқуқ бўйича консалтинг. ЕВРОПА КОМИССИЯСИ (TACIS). Ғарбий европа мамлакатлари ва Россия Федерациясидаги корпоратив ҳуқуқ. http://law.pp.ru “АКЦИОНЕРНЫЙ ВЕСТНИК” ЖУРНАЛИ. Корпоратив ҳуқуқ соҳасидаги муаммоларни ҳал этишнинг амалий қўлланмаси. http://www.iile.ru КОРПОРАТИВ ҲУҚУҚЛАРНИ ҲИМОЯ ҚИЛИШ. Эмитентлар ва акциядорларнинг корпоратив ҳуқуқларини ҳимоя қилиш. http://www.praga.kiev.ua КОРПОРАТИВ ҲУҚУҚ ИНСТИТУТИ. Хусусий ташаббуслар ва корпоратив бошқарув ҳамда инвесторлар ҳуқуқларини ривожлантириш чораларига кўмак бериш вазифалари ҳақида. РФ корпоратив ҳуқуқи, рейтингларни тузиш усуллари ва категориялари ҳақидаги ахборот. Бошқарув атамалри луғати. http://www.islg.ru КОРПОРАТИВ ҲУҚУҚ ВА БОШҚАРУВ ИНСТИТУТИ. http://www.e-xecutive.ru КОРПОРАТИВ ҲУҚУҚ ВА БОШҚАРУВ ИНСТИТУТИ. КОРПОРАТИВ ҲУҚУҚ МАСАЛАЛАРИ БЎЙИЧА МАСЛАҲАТЛАР. “КОРПОРАТИВ ҲУҚУҚ” КОНФЕРЕНЦИЯСИ. Корпоратив ҳуқуқ. Россия ҳуқуқ тизимида корпоратив ҳуқуқ. http://www.fdp.ru “ЮРКЛУБ” КОНФЕРЕНЦИЯСИ. Корпоратив ҳуқуқ. http://forum.yurclub.ru КОРПОРАТИВ ҲУҚУҚ. КОРПОРАТИВ ҲУҚУҚ. http://aipet.kz КОРПОРАТИВ ҲУҚУҚ. ХОРИЖИЙ МАМЛАКАТЛАР КОРПОРАТИВ ҲУҚУҚИ. Корпоратив ҳуқуқ ва корпоратив бошқарув масалаларига бағишланган китоблар, диссертациялар каталоги. Библиография. Акциядорлар ҳуқуқларини суд тартибида ва суддан ташқари ҳимоя қилиш (АҚШнинг корпоратив қонунчилиги). http://www.lin.ru КОРПОРАТИВ ҲУҚУҚ “ЯНГИЛИКЛАР”. Машғулот компаниялари. КБРА компанияси (Кадрлар Бошқаруви ва Рекрутинг Агентлиги). КОРПОРАТИВ ҲУҚУҚ ВА БОШҚАРУВ. Россияда қабул қилинган янги Корпоратив бошқарув Кодекси. “БИЗНЕС РЕЖАЛАШТИРИШ ВА КОРПОРАТИВ ҲУҚУҚ” КУРСИ. Жамият иштирокчиларининг ҳуқуқ ва мажбуриятлари. ҲУҚУҚШУНОСЛАР УЧУН “КОРПОРАТИВ ҲУҚУҚ” КУРСИ. http://www.lawkiso.narod.ru КУРС ИШЛАРИ ВА РЕФЕРАТЛАР. Курс ишлари ва рефератлар: Корпоратив ҳуқуқ (юридик шахслар). “ЛЮДИ ДЕЛА”. Россия таҳлилий журнали. “ХАЛҚАРО ВА КОРПОРАТИВ ҲУҚУҚ”. РЕФЕРАТЛАР ТЎПЛАМИ Корпоратив ҳуқуқ. Фуқаролик ҳуқуқи. Ҳуқуқий фанлар. “НОВЫЙ КАНАЛ”. http://www.novy.tv “ОЛЕНА КIБЕНКО”. ЕИ корпоратив ҳуқуқининг оламшумул ислоҳоти. КОРПОРАТИВ ҲУҚУҚ ПАРАДОКЛАРИ. “ПРАВО И ПОЛИТИКА”. РФнинг халқаро илмий журнали. Хорижий корпоратив ҳуқуқ тизимида ҳосила даъволар. РФ корпоратив ҳуқуқ тизимида ҳосила даъволар. Улар шаклининг корпоратив ҳуқуқ тизимига боғлиқлилиги. ҲУҚУҚИЙ МАРКАЗ. Корпоратив ҳуқуқ – юриспруденциядаги янги оқим. http://www.2m.ru ЎҚУВ ДАСТУРИ. Акциядорлик жамиятларидаги корпоратив ҳуқуқ ва бошқарув. КАСБИЙ ТАЪЛИМ ДАСТУРИ Акциядорлик жамиятларидаги корпоратив ҳуқуқ ва бошқарув. “ПРОФКОЛСАНТ”. Сиз корпоратив ҳуқуқ бўйича ўзингизни қизиқтирган саволларни беришингиз мумкин. http://www.profconsalt.ru РФ ПРЕЗИДЕНТИ ҚОШИДАГИ ДАВЛАТ ХИЗМАТИ РОССИЯ АКАДЕМИЯСИ. КОНФЕРЕНЦИЯЛАРДА МУҲОКАМА ҚИЛИНАДИГАН МАВ- ЗУЛАР. Корпоратив ҳуқуқ. Россия ҳуқуқ тизимида корпоратив ҳуқуқ. МЕҲНАТ КОРПОРАТИВ ҲУҚУҚИ. Ўқув-услубий қўлланма (Крапивин О.М., Власов В.И.). “УАЙТ ЭНД КЕЙС”. Шарқий Европада корпоратив ҳуқуқ, бирлашиш ва қўшиб олиш соҳасида “йил фирмаси” деб тан олинган. “Chambers Global” нашриёти. ФОРУМ. Корпоратив ҳуқуқ. Улуш ҳуқуқига ўтиш. Ҳуқуқий масалалар. КОРПОРАТИВ РИВОЖЛАНИШ МАРКАЗИ. “Корпоратив ҳуқуқ ва амалиёт” курси. Корпоратив меъёрлар. http://company.cbs-mba.ru “ОТКРЫТАЯ ЭКОНОМИКА” ЭКСПЕРТ КАНАЛИ. Корпоратив ҳуқуқ институти РФда россиядаги корхоналар учун корпоратив бошқарув рейтинги сифати ҳисобидан бошланди. http://www.opec.ru ҲУҚУҚИЙ АМАЛИЁТ. “ЛИНИЯ ПРАВА” ҲУҚУҚИЙ ФИРМАСИ. Корпоратив ҳуқуқ масалалари бўйича маслаҳат. “ПАРСУ ЗАКОНА”. ҲУҚУҚИЙ ФИРМАСИ. Корпоратив ҳуқуқ. ҲУҚУҚИЙ СЕМИНАР. Корпоратив ҳуқуқ компанияни бошкариш қуроли сифатида. http://www.yurclub.ru ҲУҚУҚИЙ СЕМИНАР. Корпоратив ҳуқуқ усулларини қўллаган ҳолда корпоратив бошқарув бўйича муаллифлик семинари. АНХ ЮРИДИК ФАКУЛЬТЕТИ. Семинарлар ва консалтинг. Корпоратив ҳуқуқ. Бошқарув муаммоларини ҳал қилиш қуроли сифатида корпоратив ҳуқуқ усуллари. “CO@LIBRI”. Меҳнат корпоратив ҳуқуқи. http://www.colibri.ru “ECONOMICS.EDU.RU”. Халқаро ва хорижий, молиявий, савдо ва корпоратив ҳуқуқ. “GAMMAPRESTIGE” − КОРПОРАТИВ ҲУҚУҚ. Компания тузилишини режалаштириш. “KVANTEX” – КОРПОРАТИВ ҲУҚУҚ. Корпоратив ҳуқуқ. Тижорат ҳуқуқи. Имтиёз ҳуқуқи. http://www.kvantex.ru “WWW.BRANDCOUNT.RU”. Корпоратив ҳуқуқдан савол ва жавоблар. “WWW.SIA.RU”. Китобхонлар саволларига РФ корпоратив ҳуқуқ муаммоларини ўрганиш Институти юридик бўлими мутахассислари жавоб беришади. http://www.sia.ru WWW.SOVETNIK.ORC.RU. “Акциядорлик жамияти: корпоратив бошқариш масалалари”: журнал-маълумотнома.