Getting acquainted with the activities of the TSUL Cyber Law Department and discussing cooperation opportunities

TDYU Kiber huquq kafedrasi faoliyati bilan tanishish va hamkorlik imkoniyatlari muhokama qilindi

Turkiyaning Anqara Yildirim Boyazid universiteti delegatsiyasi Toshkent davlat yuridik universitetiga tashrif buyurdi. Uchrashuvda Kiber huquq kafedrasi mudiri, professor Said Gulyamov mehmonlarga kafedra faoliyati, veb-sayti, o’quv dasturlari va hamkorlik imkoniyatlari haqida ma’lumot berdi. Shuningdek, tomonlar TDYU va Anqara Yildirim Boyazid universiteti o’rtasida qo’shma ta’lim dasturini yo’lga qo’yish va ikki tomonlama hamkorlikni yanada kengaytirish masalalarini muhokama qilishdi.

Ознакомление с деятельностью кафедры киберправа ТГЮУ и обсуждение возможностей сотрудничества

Делегация Анкарского университета Йлдырыма Баязида посетила Ташкентский государственный юридический университет. На встрече заведующий кафедрой киберправа, профессор Саид Гулямов проинформировал гостей о деятельности кафедры, веб-сайте, учебных программах и возможностях сотрудничества. Стороны также обсудили вопросы организации совместной образовательной программы между ТГЮУ и Анкарским университетом Йылдирима Баязида и дальнейшего расширения двустороннего сотрудничества.

Getting acquainted with the activities of the TSUL Cyber Law Department and discussing cooperation opportunities

A delegation from Ankara Yildirim Bayezid University visited Tashkent State University of Law. At the meeting, the head of the Cyber Law Department, Professor Said Gulyamov, informed the guests about the department’s activities, website, curricula, and cooperation opportunities. The parties also discussed the issues of organizing a joint educational program between TSUL and Ankara Yildirim Bayezid University and further expanding bilateral cooperation.